Uložiště digitálních dat: od CD po Blu-ray

Autor
Publikováno

Vývoj optických disků, uložišť, aneb jak šel vývoj od CD k Blu-ray.

CD (Compact disc)

Optický disk určený pro ukládání digitálních dat.
– data jsou uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média, která se postupně rozvíjí až k jeho okraji
– stopa může obsahovat digitální zvukovou nahrávku nebo počítačem čitelná data
– pro čtení kompaktních disků se používá laserové světlo
– záznam (spirála dat) je přístupný pouze ze spodní strany disku, tj. záznam na CD je jednostranný
– délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní

DVD (Digital video disc)

Formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data.
– data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve stopě tvaru spirály
– pro čtení dat se používá laserové světlo
– větší kapacita než CD
– médium umožňuje zápis na jednu nebo obě dvě strany, v jedné nebo dvou vrstvách na každou stranu

Zapisovatelná a přepisovatelná DVD:
– Existují 3 typy zapisovatelných a přepisovatelných:
DVD-R/RW
DVD+R/RW
DVD-RAM

Blu-ray (modrý paprsek)

Patří ke třetí generaci optických disků, určených pro ukládání digitálních dat
– data se ukládají ve stopě tvaru spirály 0,1 mm pod povrch disku
– disky umožňují záznam dat s celkovou kapacitou až 25 GB u jednovrstvého disku
– 50 GB u dvouvrstvého disku
– až po 100 GB u oboustranné dvouvrstvé varianty
– čtecí zařízení pro disky blu-ray jsou vyvíjena s ohledem na kompatibilitu s CD a DVD, tj. mají umožňovat čtení všech tří typů disků

Blu-ray umožňuje uložit obraz a zvuk v lepší kvalitě než CD a DVD, což se projeví zejména při zobrazení na plazmových a LCD – LED televizorech.