Slon

Autor
Publikováno

Tento největší savec žijící na souši patří do řádu chobotnatců (Proboscidea) a čeledi slonovití (Elephantidae).Tato čeleď má pouhé tři žijící druhy, ovšem podle latinského názvosloví jsou řazeny do dvou různých rodů, kterými jsou slon africký a slon indický.

Základní informace:

Mezi základní charakteristiku tohoto zvířete patří chobot, což je kombinace nosu a horního rtu pro usnadnění získání potravy, která je příliš vysoko.Tímto chobotem dokáží zdvihnout až 1 tunu.Dalším charakteristickým rysem jsou kly, což jsou velké zuby vyčnívající z tlamy.Sloni se dožívají 70 let, ve vyjímečných případech se však může dožít až 100 let.

Rozmnožování:

Sloní rozmnožování začíná tak, že samec začne pronásledovat samici a postupným vzájemným dotýkáním se těly a choboty dojde na vlastní akt páření, při kterém se samec postaví na zadní nohy, tento akt zpravidla netrvá déle jak 1 minutu.
Samice poté po 22. měsíci březosti porodí mládě.V naprosté většině případů se jedná o jedno 100 až 120 kg mládě, měřící na výšku asi 1 metr.K tomuto narozenému mláděti postupně přichází zbytek rodiny a chobotem ho očichávají.Živí se mateřským mlékem, a to zprvu tlamou, protože chobotem se to teprve v průběhu následujícího půlroku naučí.Malé slůně denně zkonzumuje asi 12 litrů a přibere každý měsíc o 9 – 20 kg.Samci rostou rychleji.Samice se o slůně stará do jeho 2 let.

Potrava:

Sloni se živí rostlinnou potravou např. trávou, různými plody a květy aj. Slon za den spotřebuje 150 – 300 kg potravy a přitom vypije 100 – 220 litrů vody.

Výskyt:

Sloni žijí jižně od Sahary, obývají téměř všechny ekosystémy Afriky, výjimkou je pouze afroalpínský pás.

Slon africký:

Můžeme se také setkat s názvem slon savanový nebo křovinný.Patří k ohroženému druhu,který žije ve skupině s ostatními.Obývají téměř celou Afriku. Tento slon je největším ze všech slonů.Rozdílem oproti indickému slonu jsou jeho velké uši. Obvykle chodí rychlostí jako člověk, ale dokáže i vyvinout rychlost až 40 km/h.Na délku měří 4 – 5 metrů, na výšku až 4 metry a váží do 7 tun (samice do 4 tun).

Slon indický:

Tento druh má menší uši a menší kly.Vyskytuje se na jihu a jihovýchodě Asie, ovšem už dlouhou dobu žije i v kontaktu s lidmi, takže ho můžeme vidět i u nás v Zoo.Měří okolo 3 metrů, váží okolo 2 tun a samice zpravidla nemají kly.Tento druh patří ovšem bohužel také mezi ohrožené.